Artykuł na temat mikroskopii holotomograficznej na portalu biotechnologia.pl

Artykuł ten omawia nową, innowacyjną technikę holotomografii Nanolive, która pozwala na bezinwazyjne, ilościowe obrazowanie 3D materiałów biologicznych.

Nanolive SA to start-up powstały w 2013 roku w EPFL Innovation Park w Lozannie. Technologia firmy rozwija pracę doktorską dr Yann Cotte (CEO) z Laboratorium Mikrosystemów EPFL, której wyniki zostały opublikowane w "Nature Photonics" w 2013 roku. Opracowana przez Nanolive technika holograficznej mikroskopii tomograficznej pozwala uzyskać trójwymiarowy obraz struktury wewnętrznej materiałów biologicznych, z rozdzielczością znacząco przekraczającą granicę dyfrakcji. Holotomografia obrazuje zmiany propagacji światła w materiale, dzięki czemu otrzymujemy trójwymiarową matrycę dystrybucji współczynnika załamania światła (RI) w badanym materiale. Pozwala to na, nieosiągalne do tej pory, bezinwazyjne obrazowanie wnętrza żywych komórek, bez ich utrwalania, uszkadzania lub modyfikacji chemicznej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie produktowej: Nanolive oraz w pełnej wersji artykułu na stronie: biotechnologia.pl.