REALIZOWANE PROJEKTY


„Opracowanie nowego produktu - systemu plazmowego trawienia powierzchni dla mikroskopowych urządzeń obrazujących” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw oddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Cel projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty wnioskodawcy nowego produktu, który swoimi właściwościami i wskazaniami będzie wyróżniać się od produktów tej pory oferowany na polskim rynku oraz na rynku światowym. Na rynku obecnie nie ma tego typu urządzeń produkowanych komercyjnie, w pracach naukowych można spotkać pojedyncze doniesienia o rozwiązaniach opracowanych na potrzeby konkretnych eksperymentów. Wnioskodawca, mając od wielu lat kontakt z użytkownikami różnego typu systemów mikroskopowych, w szczególności wykorzystywanych w jednostkach badawczych, ma obraz kierunku rozwoju badań i pojawiających się potrzeb w zakresie unikatowej aparatury badawczej. Realizacja projektu jest więc odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynkowe na produkt, który powstanie. Realizacja usługi będzie miała wpływ na działalność Wnioskodawcy poprzez oferowanie produktu uprzednio nieoferowanego, rozwój firmy o nowe rynki, i co za tym idzie, wzrost przychodów.

Całkowite wydatki na realizację projektu:

Wydatki ogółem: 339 972.00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 276 400.00 PLN
Dofinansowanie: 234 940.00 PLN

Termin realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 30.06.2019 r.

www.mapadotacji.gov.pl

Brak aktualnych postępowań

27.11.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/LABNATEK/2017
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego produktu – systemu plazmowego trawienia powierzchni dla mikroskopowych urządzeń obrazujących. Dokumenty do pobrania:
  1. Zapytanie ofertowe (.pdf)
  2. Załącznik nr.1 (,pdf)
  3. Załącznik nr.2 (.pdf)
  4. Załącznik nr.3 (.pdf)
  5. Załącznik nr.4 (.pdf)
  6. Wynik postępowania (.pdf)